בעקבות חשיפת העובדה כי אדרי נועץ עם חוקרת פוליגרף שאף ביצעה הבדיקה שלו, ברור כי אינו יכול לשמש בתפקיד מפכ״ל. על השר ארדן להודיע מיד על ביטול המועמדות ולאתר מועמד חדש. התהליך כולו היה מעוות, עקום ולא פלא שהסתיים, שוב, בפעם השניה בכשלון גדול. אין לתמוה כי אמון של הציבור במערכת אכיפת החוק, צולל.

החשד: אדרי ובוחנת הפוליגרף שיתפו פעולה לשיבוש עבודת ועדת גולדברג
http://news.walla.co.il/item/3205226?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton


אהבו: 12. הגיבו: 6. שיתפו: 0.
{% trans 'Tags' %}: