לצד גשמי הברכה להם אנו עדים היום, משק המים נמצא עדיין במשבר חמור ולכן יש לייסד תכנית השקעות נכונה במשק המים, תכנית שתכלול התפלת מים בכמויות גדולות ושימוש מיטבי במים המושבים ובמי השיטפונות. בכך עסק הביקור שערכתי השבוע בחברת "פלגי מים" יחד עם מנכ"ל החברה צפריר סופר.

"פלגי מים" היא חברה שהוקמה בשנת 1973 ע"י קבוצת מועצות אזוריות. מטרת החברה היא לספק מקור מים אמין על בסיס המים המושבים ומי השטפונות, במחירים סבירים לגידולי החקלאות השונים, בעיקר למטעים. חלק מפעילותה כיום הוא באזור המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו ומבטאת ברית בין הערים לבין החקלאים, ברית של שימוש נכון במים לטובת החקלאות.

בבעלותה של החברה 3 סניפים והיא מעסיקה כ-130 עובדים. ייחודה של "פלגי מים" בכך שהיא היחידה בארץ המספקת גם שירותי תכנון, גם בנייה וגם ותחזוקה של מתקנים לטיפול במים ובשפכים. "פלגי מים" מנהלת הזרמה של כ- 18 מיליון מ"ק בשנה של מים מושבים לשימוש חקלאי, במקביל ל-40 מיליון קוב מתשלובת הקישון, ועוד 5 מיליון קוב מי שיטפונות. היקף הפעילות של החברה מוערך ב- 100 מלש"ח בשנה.

הקרקע והמים הם שני המשאבים העיקריים לקיום החקלאות ושניהם באחריות המדינה.. כיו"ר המועצה האזורית עמק יזרעאל עסקתי רבות בנושא קידום החקלאות והמים באזור, ותמכתי בהתפתחותה של חברת "פלגי מים", המהווה מודל מרשים לשימוש נכון במקורות המים.

תקלה בטעינת התמונה. אפשר ללחוץ על כפתור הפייסבוק הקטן מצד שמאל כדי לראות את הסטאטוס המקורי

אהבו: 23. הגיבו: 1. שיתפו: 0.
{% trans 'Tags' %}: