הם קראו לנו סוטים. הם קבעו שחיילים בודדים ואתיופים הם לא מספיק יהודים. הם סולדים מנשים בעמדות השפעה ומיעוטים שמשתלבים בכל מרחבי החיים.
ישראל שלנו תחת מתקפה והסרט הזה נגמר עכשיו.

בפריימריז בעוד שבוע אני מבקש את אמונכם כדי לעלות להתקפה ולשמור על ישראל דמוקרטית וליברלית כפי שאנחנו רוצים לראות אותה.


אהבו: 557. הגיבו: 51. שיתפו: 81.
{% trans 'Tags' %}: