צפו בנאומי היום במליאה לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

אמרתי כי עלינו, כולנו, כנבחרי ציבור להנחיל את הניצחון המוסרי, להכחיד את שנאת הזר, הגזענות, ההרס והחורבן ולחגוג את רוח האדם , רוח החירות, רוח השוויון ורדיפת השלום בין כל בני האדם.


אהבו: 132. הגיבו: 24. שיתפו: 7.
{% trans 'Tags' %}: