ממשיכים לפתח ולחזק את משק החשמל, והפעם - בדרום הארץ!

חנכנו היום את קו 400 ״אשכול נגב״ ותחנת משנה חדשה בשדרות: שני פרוייקטים אסטרטגיים וחשובים בדרום, שמטרתם הינה להגדיל באופן משמעותי את יכולות אספקת קווי הולכת החשמל מדרום הארץ למרכז ולצפון, ובעיקר לשפר את אמינות אספקת החשמל ואיכותו לתושבי האזור.

הפרוייקטים עתידים לתת מענה לתוספת נרחבת של אמצעי ייצור חשמל בגז טבעי ובאנרגיות מתחדשות ולסייע לקליטת אנרגיות מתחדשות וייצור פרטי מדרום הארץ, למרכז ולצפון.

אלו הם צעדים ראשונים המהווים נדבך משמעותי מתוכנית הפיתוח של חברת החשמל, שאושרה כחלק מהרפורמה ההיסטורית במשק החשמל שהובלתי. אני בטוח, כי היא תעניק תשתית טובה יותר לצרכני החשמל ברחבי הארץ, ותשפר את השירות לכלל אזרחי ישראל.

תקלה בטעינת התמונה. אפשר ללחוץ על כפתור הפייסבוק הקטן מצד שמאל כדי לראות את הסטאטוס המקורי

אהבו: 641. הגיבו: 43. שיתפו: 51.
{% trans 'Tags' %}: